Over ons

Handboogmij. 'De Westerschelde' Terneuzen is een vereniging die de traditionele sport handboogschieten beoefent op de staande wip. Ongeveer vanaf begin april tot eind september kan iedereen elke dinsdagavond vanaf 19:00u tot ca. 21:00u gratis langskomen om een keer te proberen. Wij zijn gevestigd aan de Hughersluys in Terneuzen op een terrein met 3 muitwippen.


Geschiedenis
Op 3 januari 1888 werd de handboogmij. 'De Westerschelde' opgericht door dhr. Ignatius Poppe, toen met 30 leden waaronder voornamelijk notabelen, kortom welgestelde mensen. Oud burgervader J.A.P. Geill is nog voorzitter en later erevoorzitter geweest. In november 1887 is er een verzoek ingediend bij het ministerie van oorlog om een gaaipers en een schuilhok te mogen plaatsen op Bastion 3 (het oostelijke bolwerk), daar heeft de wip 67 jaar gestaan.
In 1955 werd van locatie veranderd (i.v.m huizenbouw) naar een terrein aan de middensluis, daar werd geschoten van 1955 tot 1962. In mei 1956 vond daar een verbroedering plaats tussen de bondsbesturen van Nederland, België en Frankrijk gevolgd door een Europees Kampioenschap op donderdag 15 Augustus 1957.
In 1962 is de wip van de middensluis verplaats naar het weitje bij de scouting. In 1974 zijn we weer verhuisd nu naar een terrein aan de voormalige vuilstortplaats tegen de uitwatering van de Otheense kreek, in dit jaar vond ook de fusie plaats met de handboogmij 'De Herleving' uit Sluiskil. De leden en hun wip kwamen naar Terneuzen zodat we op het nieuwe terrein aan de Otheense kreek over 2 wippen konden beschikken.In de jaren tachtig daalde het ledental dramatisch. Eind negentiger jaren bloeide de handboogmij. weer op en werd het ledenaantal zowat verdubbeld.
Van 1999 tot 2000 was er in Terneuzen geen geschikt terrein voorhanden zodat we noodgedwongen moesten uitwijken naar het terrein van onze bevriende schuttersmij. 'Ons Vermaak' te Axel waar wij onze schietingen gedurende deze periode mochten organiseren. In mei 2001 zijn we weer gestart op ons huidige terrein aan de Hughersluys met twee muitwippen. In april van dit jaar is daar een derde muitwip bijgeplaatst zodat we nu beschikken over een terrein met drie wippen en een ledenaantal van 45.
Wim De Keijzer,
Voorzitter.
Onder de volgende link treft u een brief aan van dhr. Poppe aan het ministerie van oorlog in 1887 waarin toestemming wordt gevraagd voor de plaatsing van eerste wip van 'De Wester Schelde' in Terneuzen:

 

Handboogmij "De Westerschelde"

Copyright © 2017. All Rights Reserved.